of1314

Car parts
Berliet Fire Engine (32e) metal rear clip to fix ladder (painted)
Berliet Fire Engine (32e) bevestigingsclip voor ladder (achter) (blik, geschilderd)
€ 7,00 
Webshop id: of1314